Numismatische Kring Utrecht

 

Kringveiling.

Hier vindt u het reglement voor onze interne kringveiling. Indien u objecten inbrengt voor een veiling gaat u tevens akkoord met de in het reglement opgenomen voorwaarden.
In te brengen stukken kunnen op bijeenkomsten of na afspraak aan één van de bestuursleden worden overhanding. Daarnaast dienen de stukken duidelijk omschreven op de “NKU-Inbrengformulier” te worden vermeld en dit formulier dient tijdig, digitaal aan de secretaris te worden verstrekt.

 

Inbreng veiling kavels
KAVELLIJST Kringveiling NKU model.docx (17.96KB)
Inbreng veiling kavels
KAVELLIJST Kringveiling NKU model.docx (17.96KB)E-mailen
Bellen