Numismatische Kring Utrecht

 

Kringveiling.

Hier vindt u het reglement voor onze interne kringveiling. Indien u objecten inbrengt voor een veiling gaat u tevens akkoord met de in het reglement opgenomen voorwaarden.
In te brengen stukken kunnen op bijeenkomsten of na afspraak aan één van de bestuursleden worden overhanding. Daarnaast dienen de stukken duidelijk omschreven op de “NKU-Inbrengformulier” te worden vermeld en dit formulier dient tijdig, digitaal aan de secretaris te worden verstrekt.

 

Inbreng veiling kavels
KAVELLIJST Kringveiling NKU model.docx (17.96KB)
Inbreng veiling kavels
KAVELLIJST Kringveiling NKU model.docx (17.96KB)


Kringveiling.
Hieronder treft u rond mei de kavellijst voor onze interne kringveiling aan. Dit is een besloten onderlinge veiling. Bieding staat alleen open voor leden van de Numismatische Kring Utrecht.Foto's
Hier treft u rond mei foto's van de kavels in de aankomende veiling. Door met de muis over de foto te bewegen verschijnt het kavelnummer. In de meeste gevallen zijn beide kanten opgenomen herkenbaar als "A" en "B", achter het kavelnummer.  Hierbij aangetekend dat de foto’s niet altijd een goede maatstaf zijn voor de werkelijke kwaliteit. Er zijn meerdere objecten verpakt in munthouders en/of andere plastic verpakkingen, waardoor het niet altijd lukt om dit goed in beeld te brengen. Daarbij zijn er ook scans die soms niet goed uit te vergroten zijn. U zult ook merken dat er enkele kavels niet, of deels, zijn opgenomen. Deze stukken waren niet, of niet tijdig, voor opname beschikbaar. Het verdiend daarom aanbeveling op de bijeenkomst de stukken in werkelijkheid te aanschouwen.


ANTIEKE MUNTEN


ANTIEKE MUNTEN LOT


PROVINCIALE MUNTEN


KONINKRIJK NEDERLAND MUNTEN


KONINKRIJK NEDERLAND LOT


KONINKRIJK NEDERLAND MUNTSETS


KONINKRIJK NEDERLAND MUNTROL


NEDERLAND OVERZEESCHE GEBIEDSDELEN MUNTEN


NEDERLAND OVERZEESCHE GEBIEDSDELEN LOTBUITENLANDSE MUNTEN


BUITENLANDSE MUNTEN LOT


BANKBILJETTEN NEDERLAND


BANKBILJETTEN BUITENLAND


 BANKBILJETTEN BUITENLAND LOT


PENNINGEN


PENNINGEN LOT
BOEKEN


DIVERSEN
E-mailen
Bellen