Numismatische Kring Utrecht

 


 


De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op:

 

 

 


22 februari 2023      : Lezing: Raymond van Oosterhout, Leeuwendaalders, imitaties en vervalsingen
22 maart 2023           : Lezing: Arjan Senden, Pandemieën in de oudheid
26 april 2023             :  Lezing: Joop Heimgartner, Slag bij Ane
24 mei 2023               : Kringveiling
27 september 2023 :  N.t.b.
25 oktober 2023       : Algemene ledenvergadering
22 november 2023  : N.t.b.

 Heritage IJsselstein 

Energieweg 7, 3401 MD  IJsselstein

Aanvang:  19:30 uur 

Einde:  ca. 22:00 uur

 


Uw eerste kopje koffie of thee zijn gratis te verkrijgen in het restaurant.  

We zijn ervan uit gegaan dat de corona regels niet veranderen.  Kijkt u regelmatig op de site voor aanvullende informatie. 
                                                                      


 


 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


E-mailen
Bellen